• 3
   สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดทำแบบจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น (ค่าครุภัณฑ์)... การจัดทำแบบจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น (ค่าครุภ...

  • 4
   สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

   ................ กรุณารอสักครู่

  • 5
   �ӹѡ�ӹ�¡�� �ӹѡ�ҹ��с�����á���ҫ���֡�� ��з�ǧ�֡�ҹԡ��

   boga blueblog template

  • 6
   indonesia robot contest | "lightning happiness with friendship"

   kri.eepis-its.edu

  • 7
   .:phrae technical college:.

   joomla! - the dynamic portal engine and content management system

  • 8
   สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา > หน้าแรก

   สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานราชการให้บริการข้อมูลข่าวสารสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุน บริหารและจัดการเพื่อการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพในการเพิ่มศักยภาพ การผลิตกำลังคนและบริการชุมชน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

  • 9
   tornado - uk champion - robot wars

   the website for tornado, a heavyweight robot for uk robot wars series 4, 5, 6 and robot wars extreme - the series 6 grand champion!

  • 10
   ::วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์::

   ::วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์::

  • 13
   The Secondary Educational Service Area Office 18

   the secondary educational service area office 18

  • 14
   โรงเรียนสุรนารีวิทยา

  • 15
   สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

   เว็บไซต์เพื่อการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

  • 16
   :เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธั

   :เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ :

  • 17
   index of /

   :เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ :

  • 18
   Site has been expired :: Ganerated by Networkthai Comunication Co.,Ltd.

   kws.ac.th

  • 19
   : : : P h u k e t W i t t a y a l a i S c h o o l : : :

   ....Юевм║к╧я╖йвм╬та╬Л..... Д╥бця╟ Ю╢ет╧тгйЛ а╣т╙╧ ╪ыИ╗я╢║рц ╓а ╙я╢ еж║ ║ць╖Ю╥╬╦ьц║т╗ The Nation йбра║улр  

  • 20
   �ٹ���ԡ�û�ъҫ� ��з�ǧ�֡�ҹԡ��

   �ѻ����ͧ��ͧ���¹

  • 21
   วิทยาลัยเทคนิคยะลา

   ytc.ac.th

  • 22
   ::: �Է����¡���Ҫվ��ҹ�� ::: www.bpic.ac.th :::

   �Է����¡���Ҫվ��ҹ�� , �ӹѡ�ҹ��С�����á���Ҫ���֡�� ��з�ǧ�֡�Ҹԡ��

  • 23
   โรงเรียนอุตรดิตถ์

   utd.ac.th

  • 24
   วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

   วิทยาัลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

  • 23
   Bangkok Polytechnic College �Է�������þѴ��ҧ��й��

   bpc.ac.th

  • 24
   หน้าแรก

   :เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ :

  • 25
   วิทยาลัยพณิชยการบางนา

   bncc.ac.th

  • 26
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

  • 27
   --- โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ----

   :เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ :

  • 28
   ::โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

   โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

  • 29
   :เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธั

      

  • 30
   วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

   pjtc.ac.th

  • 33
   �ӹѡ�ҹ ��?�ѧ��Ѵ�شøҹ?/title> </head

   udon.nfe.go.th

  • 34
   �ӹѡ�ҹࢵ��鹷�����֡�һ�ж��֡��ʡź�� ࢵ 3

   �ӹѡ�ҹࢵ��鹷�����֡�һ�ж��֡��ʡź�� ࢵ 3

  • 35
   :เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธั

   :เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ :

  • 36
   โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

   wangchan.ac.th

  • 37
   โรงเรียนสมุทรปราการ

   โรงเรียนสมุทรปราการ

  • 38
   :เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธั

   :เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ :

  • 39
   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

  • 40
   โรงเรียนสารวิทยา

   โรงเรียนสารวิทยา

  • 41
   :เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธั

   :เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ :

  • 42
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

   joomla! - the dynamic portal engine and content management system

  • 43
   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     à¢éòêùèàç»ä«·ìâã§àãõâ¹à©åôá¾ãðà¡õâãµôêáà´ç¨¾ãðèãõ¹¤ãô¹·ãì ë¹í§ºñçåóàù

  • 44
   robotix home page

Ver.go.th Similar Sites by TrafficVer.go.th Similar Sites by Visits

people that visited Ver.go.th also visited:

 • technicphrae.ac.th

  technicphrae.ac.th technicphrae.ac.th

  .:phrae technical college:.

  joomla! - the dynamic portal engine and content management system

 • ru.ac.th

  ru.ac.th ru.ac.th

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • th.msn.com

  th.msn.com th.msn.com

  msn | thailand - hotmail, outlook.com, skype, free online news, video, photos, movies, entertainment, sports & more..

  ติดตามข่าวสาร สาระและความบันเทิง เช่น ข่าว, ฟุตบอล, ภาพยนตร์, บันเทิง, ผู้หญิง, มือถือ และอื่นๆ จาก msn ประเทศไทย

Ver.go.th Similar Sites by Search:

sites getting traffic from the same search keywords as Ver.go.th:

 • ver.vec.go.th

  ver.vec.go.thver.vec.go.th

  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา > หน้าแรก

  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานราชการให้บริการข้อมูลข่าวสารสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุน บริหารและจัดการเพื่อการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพในการเพิ่มศักยภาพ การผลิตกำลังคนและบริการชุมชน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

 • srptc.ac.th

  srptc.ac.thsrptc.ac.th

  วิทยาลัยเทคนิคสารภี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • vec.go.th

  vec.go.thvec.go.th

  หน้าแรกเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  หน้าแรกเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Ver.go.th Similar Sites by Topic

see top sites for the most relevant topics from Ver.go.th:

'robot'
see top sites for this topic
  
'champion'
see top sites for this topic
  
'contest'
see top sites for this topic
  
'alt'
see top sites for this topic
  
 • 卡提諾論壇是一個綜合性大型討論區,卡提諾論壇有多元豐富的討論看版與主題:正妹,新聞,新奇,貼圖,小說,搞笑,娛樂,科技,生活,話題等,是最用心經營的網路社群!
 • the best file compression solution!
 • はてなが運営するポータルサイト。ブログもウェブアルバムもニュースも、はてながあればネットがさらに便利になります。
 • Gündemdeki ünlülerin gündemdeki haberler için yorumları sadece Türkiye'nin en ünlü haber masası nediyor.com'da birarada. - http://nediyor.com
'ver'
see top sites for this topic
  
 • institución adscrita al ministerio del poder popular para para ciencia, tecnología e industrias intermedias.
 • bilibili是一家弹幕站点,大家可以在这里找到许多的欢乐.
 • Каталог лучших игр и программ для смартфонов. Выбирайте приложения просмотрев скриншоты, видео обзор или прочитав отзывы и скачивайте совершенно бесплатно и по прямым ссылкам!
 • El mayor Mercado Virtual de América latina, donde puedes comprar y vender de todo.