by SimilarWeb
Download Extension
Similar Sites to:
jalna.gov.in
भारतातील बियाणांचे आगार
Monthly Visits
45,058
Category Rank
#19,347
Similar Sites to
jalna.gov.in
Similar Sites to jalna.gov.in
Statistics
maharashtra.gov.in
संकेत स्थळाचा उद्देश नागरिकांना शिक्षित करणे आहे च्यासोबत माहिती पर्यंत पोहोचवीने जसे की अपेक्षित सेवा, शासकीय सेवेसाठी परिपूर्ण वेळ, व्यावसायिक प्रक्रिया, लागू नियम आणि कायदा, शासनाशी संपर्काचे प्रमुख मुद्दे, इत्यादी. हे संकेतस्थळ नागरिकांना त्यांचे हक्क, फायदे आणि शासनाच्या योजनांविषयी शिकवते, या योजना आणि त्यांचा लाभ यांच्यासाठी गरज असलेली पात्रता बदल इत्यादी मुद्दे या संकेतस्थळाव्दारे शिकवले जाता.
81% Similarity
nashik.gov.in
speciality for grapes, wine, onion, pomegranate
75% Similarity
ganjam.nic.in
land of folk dance and culture
70% Similarity
raigad.gov.in
समुद्रकिनारे , ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांनी समृद्ध
70% Similarity
gorakhpur.nic.in
the city of historical and cultural importance
69% Similarity
Instantly find similar sites.
Join more than 70K people, for FREE
Download Extension
durg.gov.in
educational hub and herald of chhattisgarh’s industrial development
69% Similarity
panchayat.gov.in
ministry of panchayati raj
67% Similarity
CHECK OUT MORE SIMILAR SITES
Categories Distribution
People who visited jalna.gov.in also visited
Government
100%
Trending Topics
Topics of interest relating to jalna.gov.in
district
nic
india
election
collector
maharashtra
government
census
national
dso
About SimilarSites
Alternative sites to jalna.gov.in in Government category. Similarity percentage presented for all sites similar to jalna.gov.in
Download SimilarSites
See more similar sites & remove ads.
Join more than 70,000 people who discover new content daily.
Try for free
Discover more similar sites.
More sites similar to the ones you love are a click away
Try for free